Home | Klarenbeek

EDITIE mei 2013

Nieuwe Europese regels voor consumenten

Nederlandse consumenten kunnen binnenkort profiteren van nieuwe Europese regels voor consumentenrechten. De Europese richtlijn zorgt ervoor dat consumenten in de hele Europese Unie op een aantal gebieden dezelfde rechten krijgen, met name met betrekking tot online winkelen en verkoop aan de deur en op straat (colportage). Dat is nu niet zo: in de diverse lidstaten lopen de regels voor consumenten uiteen. Ondernemers moeten zich aan de nieuwe regels houden vanaf 13 juni 2014. 
lees verder . . .

Arbeid en alcohol

Niet voor niets is een wettelijke grond voor ontslag op staande voet van een werknemer wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag. Intussen zijn heel wat beschonken werknemers om die reden op staande voet ontslagen. Toch lijkt er wat te veranderen.

Tegenwoordig wordt alcoholverslaving als ziekte beschouwd. En als een werknemer ziek is, geldt het wettelijk opzegverbod. Recentelijk zijn er over dit onderwerp diverse rechterlijke uitspraken gewezen.
lees verder . . .

Betaald is betaald

Een automobiliste die vorig jaar in de Pijp een parkeerbewijs kocht, maar verzuimde haar kenteken correct in de parkeerautomaat in te voeren, hoeft haar parkeerheffing niet te betalen. Dat heeft de bestuursrechter in Amsterdam bepaald.

De vrouw parkeerde haar auto vorig jaar juli in de Daniël Stalpertstraat, betaalde parkeerbelasting van € 16 en plaatste het betaalbewijs zichtbaar achter de voorruit. Volgens haar werkte het aanraakscherm van de betaalautomaat niet goed en had ze per ongeluk het verkeerde kenteken ingetoetst. De gemeente stelt dat nu er geen juist kenteken in de automaat is ingevoerd en de heffing terecht is opgelegd. 
lees verder . . .

Whiplash?

Omdat whiplash en de daarbij optredende klachten en beperkingen zo lastig zijn vast te stellen (op röntgenfoto’s en scans is in de regel niets te zien) en gaandeweg wel de overtuiging is ontstaan dat slachtoffers echt serieus lijden aan tal van klachten (last van licht, lawaai, hoofdpijn, nekpijn, in de loop van de dag afnemende concentratie en spankracht, niet meer twee dingen tegelijk kunnen, geheugenstoornissen etc.), heeft de Hoge Raad het eenvoudiger gemaakt om whiplash na een ongeval te bewijzen.
lees verder . . .

Nieuwe flexmaatregel: contractverlenging maand van tevoren melden

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen werkgevers erop rekening te houden met een nieuwe flexmaatregel die 1 juli ingaat. Werkgevers moeten voortaan werknemers een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hun tijdelijk contract wordt verlengd. Als zij dat niet doen, kost hen dat een half tot een heel maandloon. Veel werkgevers zijn hier nog niet van op de hoogte, aldus de ondernemingsorganisaties. De maatregel maakt deel uit van de Wet flex en zekerheid.
lees verder . . .