Home | Klarenbeek

EDITIE april 2014

Collectief ontslag; nieuwe regels per 1 april 2014

Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. De werkgever moet zich houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag en het afspiegelingsbeginsel toepassen. Vanaf 1 april 2014 wijzigen de regels voor collectief ontslag.
lees verder . . .

Wetten die per 1 april 2014 in werking treden

Per 1 april treden diverse nieuwe wetten in werking

- Lesbisch ouderschap
- Ouder van het kind binnen geregistreerd partnerschap
- Erkenning door gehuwde man
- Gezagsregister
- Adolescentenstrafrecht
- Verruiming bevoegdheden vreemdelingentoezicht
- En meer . . .
lees verder . . .

Overhevelen activiteiten niet zonder gevaar

Het lijkt zo verleidelijk. De onderneming draait lekker, maar er zit één enorme claim in. Met procederen probeert u het onvermijdelijke uit te stellen en ondertussen zit u maar te piekeren hoe te voorkomen dat de in de afgelopen jaren opgebouwde winsten niet ineens verdwijnen als de rechter de andere partij gelijk geeft. Opeens ziet u de oplossing. We dragen alle activiteiten over aan een zusteronderneming en laten de claim gewoon achter in de oude vennootschap. Dat is dan pech voor de schuldeiser. Of toch niet? 

Er bestaan vele vormen van bestuurdersaansprakelijkheid, waarbij een persoon voor de schulden van de vennootschap waarvan hij bestuurder is, aansprakelijk wordt gehouden voor schade van één of meerdere schuldeisers. 
lees verder . . .

Eén vergunning voor arbeid en verblijf vanaf 1 april

Buitenlanders die naar Nederland komen om hier langer dan drie maanden te werken, krijgen vanaf 1 april een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Ze hoeven niet langer een aparte aanvraag in te dienen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) voor een verblijfsvergunning en bij het UWV voor een tewerkstellingsvergunning. Ze kunnen nu volstaan met één procedure bij de IND.

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en minister Asscher (Sociale Zaken) vinden het positief dat de procedure eenvoudiger wordt omdat nog maar één vergunning aangevraagd hoeft te worden bij één instantie. Ook komen ze hiermee tegemoet aan een Europese richtlijn die voorschrijft dat er één enkele aanvraagprocedure en één gecombineerde vergunning moet komen voor werk en verblijf.
lees verder . . .

Meer asbestslachtoffers krijgen financiële tegemoetkoming

Mensen die door het werken met asbest stoflongen (asbestose) hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 een financiële tegemoetkoming van ruim 19.000 euro krijgen van de overheid. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dat eind maart, mede namens staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, in een brief aan de Tweede Kamer.
lees verder . . .